Auto L2R Pro v1.3

1. Tính năng
– Làm nhiệm vụ chính tuyến (tất cả level)
– Làm nhiệm vụ tuần
– Làm nhiệm vụ thư
– Nhiệm vụ Dungeon
– Đi train 04 chế độ và tự động chuyển skill chỉ định:
+ Đơn điểm
+ Đa điểm: tử vong chuyển bãi
+ Đa điểm: chuyển bãi theo giờ đã cài
+ Đa điểm: lùa quái, train nhiều bãi cùng lúc (dùng train tinh anh lv cao)
– Tự quay lại điểm luyện khi bị đánh chết
– Ghi nhớ tọa độ train yêu thích
– Khiêu chiến Arena
– Thu thập sách quái vật
– Hỗ trợ săn boss mini

2. Hỗ trợ
– Event Halloween
– Dọn rương, nâng cấp đồ khi rương đầy
– Tự động mua máu, mana và hồn lực khi hết
– Tự động trả lời NPC, bỏ qua giới thiệu…
– Tự động nhận thưởng hoạt động ngày
– Hẹn giờ auto tự chạy các hoạt động liên hoàn (ở mục tính năng)
– Tự động chuyển skill khi luyện công, farm quái, farm dungeon tinh anh
– Tự động chọn nhân vật và vào game
– Tự đăng nhập lại khi mất kết nối
– Tự đăng nhập lại khi đăng nhập acc trên điện thoại
– Mua thêm lượt hoạt động = Kim cương đỏ
– Thông báo/SMS thông báo khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc có sự kiện trong game

3. Đặc trưng
– 100% Auto không đọc vào game, không bị khóa acc
– NPH không thể phát hiện việc sử dụng Auto L2R Pro
– Có thể auto nhiều acc cùng lúc, trong khi vẫn làm việc bình thường
– Giao diện trực quan quen thuộc của Auto VLTKM Pro
– Đặc biệt: Auto cực kỳ dễ dàng sử dụng