Hướng dẫn đăng ký sử dụng thử Auto L2R Pro

– Bước 1: Tải Auto L2R Pro tại đây

– Bước 2: Chạy file vừa tải và giải nén ra màn hình Desktop, pass giải nén là 123456

– Bước 3: Ra màn hình máy tính, bạn sẽ thấy thư mục auto

– Bước 4: Nhấn chuột trái 2 cái để chạy auto lên

Nếu bấm chạy và không thấy gì xuất hiện thì bấm vào đây

– Bước 4.1: Nếu bạn đang sử dụng Windows 7

Tải DotNet tại đây và tiến hàng cài đặt

Reset máy sau khi hoàn tất và thực hiện lại Bước 4

– Bước 4.2: Nếu bạn đang sử dụng Windows 8 hoặc 10

Xem hướng dẫn tắt Windows Defender tại đây

Thực hiện lại Bước 4

 

– Bước 5: Nhập email và bấm đăng ký dùng thử

– Bước 6: Nhắn email và MĐK cho ad để được duyệt
+ Qua Facebook: Auto.L2R 
+ Qua Zalo: 0984 515 364 (gửi kết bạn trước khi nhắn)
Lưu ý: chỉ duyệt dùng thử cho những bạn liên hệ qua 2 hình thức trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *