Ưu đãi giảm 10% khi mua auto

1. Thời gian áp dụng:
– Bắt đầu từ: 0h ngày 19/08/2018
– Đến hết: 23h59 ngày 26/08/2018

2. Đối tượng: 
– Tất cả các khách hàng đã từng mua Auto VLTKM Pro

3. Thể thức tham gia:
– Liên hệ trực tiếp facebook Auto.L2R và cung cấp các thông tin tài khoản đã từng mua Auto VLTKM Pro, bao gồm:
+ Họ tên
+ Số điện thoại
+ Địa chỉ email
+ Ngày mua + Mã bản quyền Auto VLTKM Pro (tìm thấy trên web http://id.auto-vltkm.com)

4. Lưu ý:
– Phải cung cấp các thông tin được yêu cầu trước khi thanh toán mua auto mới
– Ưu đãi vô hiệu nếu không thể cung cấp đầy đủ thông tin trên hoặc cung cấp thông tin sau khi thanh toán mua Auto L2R Pro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *