Tên hạng mụcPhí
Auto L2R Pro - 1 giả lập300k
Auto L2R Pro - 2 giả lập350k
Auto L2R Pro - 3 giả lập400k
Mỗi cửa sổ mua thêm+50k