Dưới đây là các điều khoản cam kết và đồng ý cam kết khi sử dụng Auto Lineage 2 Revolution

1. Điều 1: CAM KẾT Auto không can thiệp vào game, không gây ảnh hưởng đến game, không làm người sử dụng bị block acc

2. Điều 2: CAM KẾT Auto không chứa phần mềm độc hại gây ảnh hưởng đến máy người sử dụng. Tuy nhiên, do cơ chế hoạt động của auto sử dụng chuột và bàn phím + tính năng tự update nên có thể trên một số máy auto bị defender/phần mềm anti-virus nhận dạng nhầm thôi nhé

3. Điều 3: CAM KẾT mang đến các tính năng hấp dẫn, phát triển auto lâu dài nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng của khách hàng. Định hướng tiện lợi, dễ dàng, sử dụng và chơi game hiệu quả

Trân trọng,
Nhóm Phát Triển Auto L2R Pro